ProtehnoM - Trgovina

ProtehnoM d.o.o. se od samog osnivanja bavi distribucijom, instaliranjem i održavanjem opreme za kontrolu infekcija, u koju se ubrajaju sve vrste sterilizatora i autoklava, sušnica, mašina za pranje i dezinfekciju, termostata i inkubatora, destilatora vode, vodenih kupatila itd.

Tokom višedecenijskog uspešnog bavljenja aktivnostima iz ovog domena, preduzeće je uspostavilo saradnju sa gotovo svim zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji, kao i sa mnogim zdravstvenim ustanovama iz Republike Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine.

ProtehnoM d.o.o. ima mogućnost da pruži kompletu podršku, koja obuhvata davanje konsultantske pomoći za izbor opreme, izradu idejnih rešenja i tehnoloških projekata sa rasporedom opreme u raspoloživom prostoru, isporuku i instalaciju najkvalitetnijih uređaja i pomoćnih sredstava, obuku korisnika, servisiranje opreme u garantnom i vangarantnom roku, isporuku potrošnih sredstava za pakovanje i kontrolu (pre svega) sterilizacije, obezbeđivanje neophodne dokumentacije za usaglašavanje sa lokalnim standardima, kao i neretko organizovanje stručnih predavanja sa isticanjem aktuelnosti u domenu opreme za kontrolu infekcija.


Zastupništva:

CISA Italy

Proizvodi koje smo u mogućnosti da isporučimo:


   • “Ultra Viol” UV-C germicidni uređaji
   • “SteriPro” roboti za sterilizaciju
   • “EOLIS” uređaji za dezinfekciju vazduha
   • “IONBLUE” jonizator i prečišćivač vazduha u vozlima
   • “59S” uređaj za brzu dezinfekciju malih predmeta
   • “CISA” sterilizatori
   • Centrifuge
   • Operacioni stolovi
   • Operacione lampe
   • Termostati
   • Laminirane momore
   • EKG uređaji
   • Inkubatori
   • Elektroskapleli
   • Sistemi za pripremu vode za laboratorije
   • Sistemi za pripremu vode za dijalize
   • Baterijski sistemi za ortopediju
   • Rezervi delovi za gorenavedenu medicinsku opremu
   • Potrošni materijal za gorenavedenu medicinsku opremu

Preduzeće za proizvodnju, servis i montažu medicinske i procesne tehnike
Cara Dušana 203, 11080 Zemun

Telefon : +381 11 21 98 348, Fax : +381 11 21 98 396

Mobilni: +381 63 227 770
Email : office@protehnom.rs