ProtehnoM - Usluge

Dezinfekcija prostora nano srebrnom suvom maglom

Pored same kompozicije biocida na bazi nano jona srebra, inovativan je i metod nanošenja putem suve magle koji ne ostavlja mrlje i kapljice i vrlo brzo čini bilo koju prostoriju celokupno i u potpunosti čistom i dugotrajno zaštićenom od svih mikroba.

Mašina za dezinfekciju prostora pomoću Piezo elemenata od sredstva u tečnom obliku pravi suvu maglu. Alkohol i vodonik peroksid, koji u startu uništavaju većinu mikroba vremenom isparavaju dok u porama  materijala ostaju joni srebra koji nastavljaju uništavanje preostalih mikroba i pružaju dugotrajnu zaštitu od stvaranja novih. Proces kompletne i sofisticirane dezinfekcije se sastoji iz dve faze:

– Nanošenje vlažne magle na sve površine osim elektronskih uredjaja.

– Nakon toga sledi postupak nanošenja suve magle  kako bi nano srebro ostalo u svim porama teže dostupnih delove prostorija, kopleksnijih elemenata i materijala. Suvom maglom se efikasno, bez rizika od oštećenja, dezinfikuju sve vrste elektronskih uređaja.

Maglu koju generiše mašina i koja se nakon procesa dezinfekcije zadržava u vazduhu zdravo je i udisati jer joni srebra imaju blagotvorno dejstvo na veliki broj zdravstvenih tegoba jer inhibiraju respiratorne enzime ćelije patogenog mikroorganizma. Joni srebra deluju kao katalizator, blokiraju određene enzime koje bakterije, virusi i gljivice koriste u svom metabolizmu, usled čega ovi izazivači bolesti ostaju bez kiseonika i hrane i raspadaju se. Nakon toga telo ih izbacuje pomoću sistema organa za izlučivanje. Ovaj proces se odvija toliko brzo i efikasno, da mikroorganizam ne stigne da mutira, odnosno da stekne otpornost. Istovremeno, ćelije našeg tkiva ostaju netaknute, jer su proces i mehanizam kojima one sebi obezbeđuju kiseonik drugačiji od onog koji upotrebljavaju mikrobi za isti proces. Ovaj uređaj je napravljen između ostalog za najsofisticiranije vidove dezinfekcije kao što su dezinfekcije u operacionim salama i dezinfekciju elektronskih uređaja koji se u njima koriste dok se upotrebnom nano srebrnog biocida postižu maksimalni i dugotrajni rezultati.

 

Konsultantske usluge

Nakon više od 30 godina iskustva u domenu projekata vezanih za medicinu, Protehno M u sklopu svojih usluga nudi i konsultantske usluge vezane za:

  • projektovanje objekata zdravstvenih ustanova;
  • izbor medicinske opreme prema potrebama naručioca;
  • izradu idejnih rešenja i tehnoloških projekata sa rasporedom opreme u raspoloživom prostoru;
  • obezbeđivanje neophodne dokumentacije za usaglašavanje sa lokalnim standardima;
  • organizovanje stručnih predavanja sa isticanjem aktuelnosti u domenu opreme za kontrolu infekcija.

Servis

ProtehnoM raspolaže sa više od 150m2 servisnog prostora na dve lokacije u gradu. Danas broji četiri stalno zaposlena servisera sa višedecenijskim iskustvom i visokom ekspertizom koji vrlo efikasno rešavaju najrazličitije kvarove iz oblasti medicinske i procesne tehnike. Po potrebi, angažuju se kooperanti sa sa kojima imamo dugogodišnju i uspešnu saradnju. 

Servis je opremljen svim potrebnim mašinama, aparatima i alatima za ispitivanje ispravnosti i popravku tehničkih uređaja. Vršimo održavanje sistema za pripremu vode kako za sterilizaciju tako i za laboratorije. Popravljamo suve sterilizatore, stone autoklave, centrifuge, elektronske i mehaničke vage, lepilice za sterilizacione kese, ultrazvučne kade, germicidne lampe, EKG aparate i sl.

Iza nas stoji 30 godina iskustva i lista zadovoljnih korisnika.